Uvolňování opatření ve Španělsku

Španělsko v současné době registruje 232 000 nakažených osob. I přes to se spustil řízený proces uvolňování, které má ulevit jak ekonomice, tak psychice místních obyvatel.

Dne 23.05. 2020 vyhlásil předseda španělské vlády, Pedro Sánchez, otevření hranic pro zahraniční turisty bez omezení od 1. července 2020. K tomuto datu by mělo skončit postupné uvolňování restrikcí a otvírání provozů, které je různé v jednotlivých oblastech podle míry zasažení. 

Hotely jsou otevřeny od 11. května, ale do 1. července je třeba počítat s řadou hygienických omezení. Zároveň Asociace španělských hotelů, restaurací a cestovních kanceláří vypracovala celostátně platná hygienická pravidla, které všechny zmíněné subjekty musí dodržovat. Hlavním cílem Španělska je v současné době neotevřít zemi předčasně, aniž by byla dostatečně zajištěna bezpečnost turistů.

(Zdroj: https://www.ttg.cz/uvolnovani-opatreni-ve-spanelsku/)