Smartwings a ČSA žádají o dluhové moratorium. Lety nerušíme, ujišťují

Letecké společnosti Smartwings a ČSA ze skupiny Smartwings Group podaly ve středu u Městského soudu v Praze návrh na vyhlášení mimořádného moratoria, tedy odložení splatnosti dluhů, kvůli koronaviru. Požádat o dočasný odklad jim nově umožnil zákon označovaný jako Lex covid ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru. Firmy to uvedly v tiskové zprávě.

Potřeba využití moratoria plyne z následků způsobených pandemií, která globálně vyvolala největší krizi v historii letectví. Obě společnosti byly podle svých vlastních slov před vypuknutím pandemie ziskové a očekává se, že se po jejím pominutí k ziskovosti opětovně vrátí.

Vyhlášení mimořádného moratoria tak poskytne Smartwings i ČSA ochranu v době, kdy se příjmy obou firem dramaticky propadly. Společnosti zároveň získají i čas pro navržení a vyjednání dlouhodobě udržitelného řešení, které bude výhodné pro všechny zúčastněné strany, tedy pro věřitele, zaměstnance i cestující. 

„Na provozu společností Smartwings a ČSA se nic nemění. Obě společnosti zajišťují všechny plánované lety podle letových řádů a nadále obnovují další linky v závislosti na vývoji epidemiologické situace v jednotlivých zemích a cestovních omezeních,“ říká předseda představenstva Smartwings Jiří Šimáně.

„Tento krok je vyvolaný současnou situací, která je mimořádně složitá pro letecké společnosti všude po světě bez rozdílu. Klíčové je ale to, že nemá vliv na momentální chod společnosti a tím ani na naši spolupráci,“ potvrzuje Jan Bezděk z CK Fischer.

Podle Šimáněho je moratorium jen dočasným opatřením, které dává Smartwings a  ČSA potřebný čas k zajištění finanční stability společnosti ve spolupráci s financujícími bankami, pronajímateli letadel a dalšími věřiteli.

„Věříme, že veškeré kroky, které činíme, nám umožní úspěšně překonat tuto bezprecedentní krizi,“ dodává Šimáně.

Skupina Smartwings Group v důsledku vyhlášení výjimečného stavu vládou ČR a zavedení mimořádných opatření v souvislosti se šířením nového koronaviru zaznamenala v porovnání s loňským rokem v měsících duben až červen 2020 propad letových výkonů o 95 procent, v červenci a srpnu o více než 80 procent.

Zatímco velká část leteckých společností cíleně zaměřenou pomoc od svých států již obdržela, Smartwings a ČSA žádnou takovou podporou zatím nedisponují.

V počátečních měsících koronakrize program podpory pro velké firmy podnikající v ČR v oblasti dopravy a cestovního ruchu nebyl zahájen. Program COVID Plus, určený pro pandemií postižené firmy z oblasti dopravy a cestovního ruchu, byl spuštěn Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) po notifikaci Evropskou komisí až v druhé polovině července a Smartwings a ČSA nyní realizují kroky směřující k vyžití právě tohoto programu.

„Proces žádosti o záruky za tento úvěr je složitá a časově náročná procedura vyžadující dohodu celé řady stran. Jednáme o všech dostupných možnostech financování, abychom zajistili provoz obou společností, a v průběhu celého procesu budeme úzce spolupracovat s našimi financujícími institucemi i dalšími zúčastněnými stranami. V této souvislosti jsme také nově angažovali mezinárodního poradce, společnost EY, která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti restrukturalizací a zajišťování financování i potřebnou specializaci na letectví,“ dodal Jiří Šimáně.

Smartwings v současné době provozují z Prahy letecká spojení do 25 destinací, z Brna do 9 a z Ostravy do dvou. České aerolinie operují lety do 12 destinací a od září plánují obnovení linek do Barcelony, Madridu, Budapešti, Göteborgu, Bukurešti, Bruselu, Varšavy a Milána. K obnovení dalších linek bude docházet v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v jednotlivých zemích a cestovní omezení.

Mimořádné maratorium Lex covid lze vyhlásit na dobu až tří měsíců s tím, že tato doba může být prodloužena ještě o další tři měsíce, avšak pouze se souhlasem většiny věřitelů. Po dobu mimořádného moratoria se dlužníkovi výslovně umožňuje využít veřejné podpory poskytované státem ke zmírnění dopadů epidemie.

 

(Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/smartwings-csa-moratorium-koronavirus.A200826_162147_eko-doprava_kou)