Rozsah cestovního pojištění letos určuje cestovní semafor

Domácnosti by letos při uzavírání cestovního pojištění měly myslet i na rizika spojená s covidem-19. Při výběru destinace by proto měly sledovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR a cestovní semafor Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Tuzemské pojišťovny při posuzování pojistné události vzniklé mimo území České republiky u klientů s uzavřeným cestovním pojištěním budou i letos postupovat jako v předchozích letech. Pro cestovatele to znamená řídit se doporučeními vydanými Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV ČR). Pokud úřad nedoporučuje cestovat do některých zemí z důvodu vyhlášení obecného zákazu, pak ani pojišťovny nekryjí pojistná rizika v těchto ministerstvem vymezených regionech. „Pojišťovny zároveň upozorňují na to, že v případě vycestování do bezpečné země budou hradit jak léčebné výlohy, tak případnou hospitalizaci i asistenční služby. A to i lidem, kteří tam onemocní infekcí covid-19,“ vysvětluje analytik neživotního pojištění ze skupiny Partners Jiří Matusík.

Dodává přitom, že doporučeními MZV ČR se stejně jako v předchozích letech řídí i tuzemské pojišťovny při úhradě léčebných a dalších výloh, ke kterým došlo za hranicemi naší země. „Informace o podmínkách vstupu do cizích zemí jsou zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách MZV ČR, odkud se návštěvník proklikne i do příslušných zastupitelských úřadů ČR. Doporučuji tyto informace cestovatelům pravidelně sledovat,“ upřesňuje. Červená, oranžová a zelená Poněkud jiná pravidla u cestovního pojištění platí pro krytí rizik spojených s nákazou covid-19. Pojistné plnění při nákaze koronavirem v zahraničí posuzují pojišťovny podle míry rizika v dané zemi, kterou určuje takzvaný cestovní semafor. Jde o interaktivní mapu ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí, která rozlišuje země třemi barvami.

Barvy na mapě označují závažnost vývoje nákazy v dané zemi. Zeleně jsou označeny bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem. A tímto se v letošní sezoně řídí i tuzemské pojišťovny. Většina z nich tak v současnosti nekryje léčení covid-19 v červeně označených zemích. Nutno však upozornit, že jde o léčebné výlohy, náklady na hospitalizaci a další služby vzniklé následkem nákazy infekcí covid-19. V ostatních případech, jako jsou například úrazy nebo jiné infekční nemoci, pak pojišťovny výlohy z cestovního pojištění hradí až do výše sjednané v pojistné smlouvě cestovatele i v červeně označených zemích.

Nejde jen o covid-19 Cestování do zahraničí ale není spojeno pouze s rizikem nákazy infekcí covid-19. Na cestách může dojít i k jiným událostem, které jsou za současných zvýšených hygienických opatření možná i pravděpodobnější než nákaza koronavirem. Proto je, podle Jiřího Matusíka, namístě ochránit se i proti dalším rizikům. „Důležitým pojištěním na cestách je i pojištění odpovědnosti. To mají lidé často sjednáno v rámci majetkového pojištění. Pak si ale musí ověřit i jeho územní platnost, tedy platnost v zahraničí,“ vysvětluje. Za velmi praktické dále považuje si na cesty připojistit i kvalitní asistenční služby. „V letošní letní sezóně se očekává více turistů cestujících vlastním vozidlem, proto doporučuji mít uzavřené i rozšířené asistenční služby. Odtah vozu, byť ze sousední země, se může velmi prodražit,“ uzavírá.

(Zdroj: https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/rozsah-cestovniho-pojisteni-letos-urcuje-cestovni-semafor-1370774)