Přinášíme Vám aktuální informace o možnostech vycestování z České republiky, novinky z cílových destinací, cestovatelské rady a tipy s ohledem na současné dění ve světě.
Najdete zde komplexní přehled Vašich povinností před cestou do zahraničí, v jejím průběhu i po návratu do ČR.
Cestujte opět bez obav, cestujte bezpečně. Nebojte se s námi znovu vydat do světa.
Poslední novinky Cestuj bezpečně

Připravili jsme pro vás velmi jednoduchý přehled států, do kterých smíme cestovat a za jakých podmínek a omezení. Stejně tak zde najdete rychlou informaci o podmínkách karantény po návratu do České Republiky.

Semafor MZV Oblíbené destinace Má země otevřené hranice pro občany ČR?

Podmínky pro pobyt a vstup do země?

Omezení v průběhu dovolené

Podmínky po návratu do ČR?

  Chorvatsko 

 

ANO

 

Do Chorvatska tedy mohou občané ČR vstupovat pokud se prokáží platným EU digitálním certifikátem, který potvrzuje jednu z podmínek:

 1. Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
 2. Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). 
 3. Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 270 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní.
 4. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů
 5. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů
 6. Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dávky očkovací látky v rámci šesti měsíců od počátku nemoci s tím, že od očkování do příjezdu na hraniční přechod uběhlo méně jak 270 dnů
 7. Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu (antigenní test definován v bodě 2), který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 270 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19
 8. Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země

 

I nadále zůstává v platnosti doporučení předem svůj vstup do Chorvatska nahlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách entercroatia.mup.hr.

otevřené pláže, otevřené památky a obchody, 

nosit roušku ve veřejných prostorech a v MHD

- Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2.

 

Stačí antigenní test.

 

 • Výjimky:
  - prodělané kompletní očkování, kdy od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.

  - potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (od testu uplynulo 11 dní, ale ne více než 180 dní) 

- příjezdový formulář

 

Slovensko 

Ano

Povinná registrace zde a doklad o očkování.

Neočkované osoby musí až na výjimky do izolace. Děti mladší 12 let se řídí režimem rodičů, dospělé osoby, s nimiž tyto děti cestují (rodiče, prarodiče, vedoucí dětských skupin apod.). Tzn. pokud dítě mladší 12 let cestuje s dospělou osobou, která nenastupuje karanténu např. díky očkování, nemusí nastoupit karanténu ani toto dítě. Děti ve věku 12 - 18 let postupují jako nezávislé dospělé osoby

Izolace končí při bezpříznakovém průběhu 14. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace.

Výjimky (pouze registrace)

- potvrzení o prodělaném očkování (min. 14 dní od druhé dávky)

 

Pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy není potřeba test

Tranzit = průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot

 

seznam testovacích míst zde a zde

 

Roušky se povinně nosí v intravilánu obcí a měst. V extravilánu obce či města nejsou povinné, např. v přírodě, pokud se jedná o členy společné domácnosti nebo pokud je vzdálenost od cizí osoby alespoň 5 metrů.


- Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2.

 

Stačí antigenní test.

 

 • Výjimky:
  - prodělané kompletní očkování, kdy od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.

  - potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (od testu uplynulo 11 dní, ale ne více než 180 dní) 

- příjezdový formulář

 

 

Rakousko

 

ANO

- Tranzit: možný bez testu

Podmínky vstupu:
- negativní test ne starší než 48h (antigenní) nebo 72h (PCR test)
- Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) 
- potvrzení o prodělaném očkování proti nemoci Covid-19* (ukončené očkování, u dvoudávkového očkování nestačí pouze první dávka)

 

*doklad o očkování (v anglickém nebo německém jazyce) nebo lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německy: https://bit.ly/3bzz4D3, anglicky: https://bit.ly/3fupMcm. ),

- více o podmínkách s prodělaným očkování zde

Platí povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech, dále v hromadných dopravních prostředcích (metro, tramvaje, autobusy).

- V ostatních prostorech nošení roušky není povinné, ale je doporučeno.

- nutné dodržovat rozestupy

- Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2.

 

Stačí antigenní test.

 

 • Výjimky:
  - prodělané kompletní očkování, kdy od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.

  - potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (od testu uplynulo 11 dní, ale ne více než 180 dní) 

- příjezdový formulář

  Slovinsko  ANO

1) negativní test na Covid19 Antigenní (starý max. 48h) PCR (starý max 72h)

2) potvrzení od lékaře o prodělání COVID-19, které není starší než 6 měsíců, nebo

3) potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým prokáže, že uplynulo:

-        nejméně 7 dní od druhé dávky vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech,
-        nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Moderna,
-        nejméně 21 dní od první dávky přípravku Vaxzevria od společnosti AstraZeneca,
-        nejméně 14 dní od první dávky vakcíny Janssen od společností Johnson and Johnson / Janssen-Cilag
-        nejméně 21 dní od první dávky vakcíny Covishield od výrobce Serum Institute of India / AstraZeneca
-        nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Sputnik V od výrobce Russia’s Gamaleya National Centre
-        nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny CoronaVac od společnosti Sinovac Biotech
-        nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Sinopharm  nebo

potvrzení o prodělání COVID-19 (pozitivní test / potvrzení od lékaře), pokud zároveň osoba obdržela v osmi měsících od nástupu symptomů alespoň jednu dávku některé z vakcín uvedených v bodě 3 nebo

Evropský COVID-19 certifikát v papírové nebo digitální podobě (EU DCP) obsahující funkční QR kód s negativním výsledkem PCR nebo antigenního testu nebo certifikátem o očkování nebo o prodělání COVID-19 (podle podmínek z bodu 1, resp. 2, resp. 3) nebo

ověřujeme

- Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2.

 

Stačí antigenní test.

 

 • Výjimky:
  - prodělané kompletní očkování, kdy od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.

  - potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (od testu uplynulo 11 dní, ale ne více než 180 dní) 

- příjezdový formulář

  Itálie 

ANO

 

-EU ceritfikát prokazující:

a) ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (musí se jednat o vakcínu schválenou EMA - pozor, v případě dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky!)  

b) negativní PCR nebo antigenní (provedené výtěrem z nosohltanu, ne ze slin atp.) test ne starší 48hodin. Výjimku z testu mají děti mladší 6 let.

c) prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu)   

 

Vyplnění formuláře Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/

- nošení roušek je povinné v hotelech, restauracích

 

- Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2.

 

Stačí antigenní test.

 

 • Výjimky:
  - prodělané kompletní očkování, kdy od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.

  - potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (od testu uplynulo 11 dní, ale ne více než 180 dní) 

- příjezdový formulář

  Řecko 

ANO

Digitálním COVID certifikátem EU

- Negativní test starý maximálně 72 hodin PCR test nebo max. 48 hodin starý antigenní test
- Potvrzení o prodělaném očkování (vakcinace musí být završena nejméně před 14 dny)
- Potvrzení o prodělané nemoci Covid19 které bylo vystaveno 30 dnů po prvním pozitivním PCR/Rapid Ag testu  a je platné 180 dnů od data prvního (pozitivního) testu.

- Nejpozději 24 h před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF) https://travel.gov.gr/#/ Formulář se musí ždy vyplnit do 22:59 českého času.

- V případě pozitivního výsledku kontrolního přetestování při příletu nebo v přístavu, je povinná karanténa 14denní.

- Povinné roušky ve zdravotnických zařízeních, hromadné dopravě, v taxi a výtahu, v obchodních domech a centrech. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR

- zákaz nočního vycházení od 00:30 do 5:00

 

Vlastním autem

  • Po návratu do ČR nejdříve 5. den PCR test, nejpozději 14 dní po návratu.
  • Do výsledku nutná karanténa
  • Test před odjezdem do ČR není potřeba
  • příjezdový formulář

  Veřejnou dopravou (vlak, letadlo, autobus)

  • Před návratem do ČR:

  - antigenní (max. 48 h starý)
  - nebo PCR (max. 72 h starý)

 •  

  Výjimky:
  - prodělané očkování, kdy od první dávky uplynulo nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce. Tyto osoby vyplní pouze příjezdový formulář. 

 • - potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (od testu uplynulo 14 dní, ale ne více než 180 dní) 

- příjezdový formulář

  Egypt  ANO

- Je nutné předložit potvrzení o provedeném ukončeném očkování, které je uznáváno v zemi původu místními orgány státní správy (národní očkovací certifikát) a obsahuje QR kód. 

- Jsou přijímána potvrzení o očkování vakcínami uznanými WHO a egyptskými autoritami. V případě jednorázové vakcíny musí být dodržena 14 denní lhůta od první aplikace. U dvourázových vakcín musí být dodržena lhůta 14 dní po druhé dávce.

Na všech místech vstupu do země je zavedena povinnost předložit negativní výsledek PCR-testu ne starší než 72 hodin. Výsledek testu je možné předložit v papírové podobě od certifikované laboratoře nebo také prostřednictvím QR kódu. PCR-test vyžadován i v letoviscích Šarm el-Šajch, Hurgháda, Marsa Matrouh, Taba, Marsa Alam a v hlavním městě Káhiře.

Děti do 6 let jsou z povinnosti předložení testu vyloučeny a nemusejí PCR-test podstupovat

Po příletu na letiště v EAR bude všem cestovatelům změřena teplota. Každý cestující musí mít uzavřeno zdravotní cestovní pojištění.

- vyplnit prohlášení cestovatele

uzavřená některé hotely, muzea, památky,
 • Vlastním autem

   • Po návratu do ČR nejdříve 5. den PCR test, nejpozději 14 dní po návratu.
   • Do výsledku nutná karanténa
   • Test před odjezdem do ČR není potřeba
   • příjezdový formulář

   Veřejnou dopravou (vlak, letadlo, autobus)

   • Před návratem do ČR:

   - antigenní (max. 48 h starý)
   - nebo PCR (max. 72 h starý)

  •  

   Výjimky:
   - prodělané očkování, kdy od první dávky uplynulo nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce. Tyto osoby vyplní pouze příjezdový formulář. 

  • - potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (od testu uplynulo 14 dní, ale ne více než 180 dní) 

  - příjezdový formulář

 

Španělsko

 

ANO

 

 

Nutné vyplnit formulář na https://spth.gob.es/ nejpozději 72 hodin před odletem.

 1. potvrzení o dokončeném očkování - vystavené úřady země původu, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování. Španělské úřady akceptují očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování (aplikace poslední dávky), druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, země a úřad vydávající potvrzení.
 2. potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 - akceptovány jsou jak NAAT testy na přítomnost RNA kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR testy), tak i antigenní testy zahrnuté do společného seznamu publikovaného Evropskou komisí na základě doporučení Rady 2021/C 24/01, přičemž potvrzení o výsledku NAAT (PCR) testu nesmí být starší než 72 hodin a výsledek antigenního testu ne starší než 48 hodin v okamžiku vstupu na území Španělska. Tato lhůta je počítána od okamžiku odebrání vzorku. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a země vystavující potvrzení.
 3. potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 - akceptovány budou potvrzení vystavená oprávněnými úřady či lékaři minimálně 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním PCR testem. Toto potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení jeho držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu (RT-PCR) a země vydávající potvrzení.

povinnost nosit roušku v obchodech, na plážích a na veřejnosti

zákaz nočních vycházek

Vlastním autem

  • Po návratu do ČR nejdříve 5. den PCR test, nejpozději 14 dní po návratu.
  • Do výsledku nutná karanténa
  • Test před odjezdem do ČR není potřeba
  • příjezdový formulář

  Veřejnou dopravou (vlak, letadlo, autobus)

  • Před návratem do ČR:

  - antigenní (max. 48 h starý)
  - nebo PCR (max. 72 h starý)

 •  

  Výjimky:
  - prodělané očkování, kdy od první dávky uplynulo nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce. Tyto osoby vyplní pouze příjezdový formulář. 

 • - potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (od testu uplynulo 14 dní, ale ne více než 180 dní) 

- příjezdový formulář

 

Bulharsko

 

ANO

digitální EU COVID certifikát o

1. ukončeném očkování, nebo

2. prodělaném onemocnění COVID-19, nebo

3. provedeném testu na COVID-19.

 

POZOR! NOVĚ DĚTI DO 12 LET PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZE ZELENÉ ZÓNY (TJ. AKTUÁLNĚ ČR) NEMUSÍ PŘEDKLÁDAT VÝŠE UVEDENÉ DOKUMENTY!

povinnost nosit roušky v MHD a veřejných uzavřených prostorech

 

 

 • Vlastním autem

   • Po návratu do ČR nejdříve 5. den PCR test, nejpozději 14 dní po návratu.
   • Do výsledku nutná karanténa
   • Test před odjezdem do ČR není potřeba
   • příjezdový formulář

   Veřejnou dopravou (vlak, letadlo, autobus)

   • Před návratem do ČR:

   - antigenní (max. 48 h starý)
   - nebo PCR (max. 72 h starý)

  •  

   Výjimky:
   - prodělané očkování, kdy od první dávky uplynulo nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce. Tyto osoby vyplní pouze příjezdový formulář. 

  • - potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (od testu uplynulo 14 dní, ale ne více než 180 dní) 

  - příjezdový formulář

 

Spojené arabské emiráty

 

ANO

nutný test před odletem do destinace, ne starší než 72h

Po příletu nutné podstoupit druhý test na letišti (zdarma)

Do výsledků testů nutné zůstat na hotelu

 rozestupy na plážích

 

povinné roušky a respirátory

 
 • Vlastním autem

   • Po návratu do ČR nejdříve 5. den PCR test, nejpozději 14 dní po návratu.
   • Do výsledku nutná karanténa
   • Test před odjezdem do ČR není potřeba
   • příjezdový formulář

   Veřejnou dopravou (vlak, letadlo, autobus)

   • Před návratem do ČR:

   - antigenní (max. 48 h starý)
   - nebo PCR (max. 72 h starý)

  •  

   Výjimky:
   - prodělané očkování, kdy od první dávky uplynulo nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce. Tyto osoby vyplní pouze příjezdový formulář. 

  • - potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (od testu uplynulo 14 dní, ale ne více než 180 dní) 

  - příjezdový formulář

 

 Mauricius

 

ANO ověřujeme uzavřené některé hotely, pláže apod  
 • Vlastním autem

   • Po návratu do ČR nejdříve 5. den PCR test, nejpozději 14 dní po návratu.
   • Do výsledku nutná karanténa
   • Test před odjezdem do ČR není potřeba
   • příjezdový formulář

   Veřejnou dopravou (vlak, letadlo, autobus)

   • Před návratem do ČR:

   - antigenní (max. 48 h starý)
   - nebo PCR (max. 72 h starý)

  •  

   Výjimky:
   - prodělané očkování, kdy od první dávky uplynulo nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce. Tyto osoby vyplní pouze příjezdový formulář. 

  • - potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (od testu uplynulo 14 dní, ale ne více než 180 dní) 

  - příjezdový formulář

 

 Maledivy

 

ANO  

nutné před cestou vyplnit formulář zde, 24h před odletem

negativní test, ne starší než 72h

 

 Roušky / respirátory v některých hotelech  
 • Vlastním autem

   • Po návratu do ČR nejdříve 5. den PCR test, nejpozději 14 dní po návratu.
   • Do výsledku nutná karanténa
   • Test před odjezdem do ČR není potřeba
   • příjezdový formulář

   Veřejnou dopravou (vlak, letadlo, autobus)

   • Před návratem do ČR:

   - antigenní (max. 48 h starý)
   - nebo PCR (max. 72 h starý)

  •  

   Výjimky:
   - prodělané očkování, kdy od první dávky uplynulo nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce. Tyto osoby vyplní pouze příjezdový formulář. 

  • - potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (od testu uplynulo 14 dní, ale ne více než 180 dní) 

  - příjezdový formulář

 

 Jihoafriká republika 

 

 

 NE ověřujeme  ověřujeme  
 • Vlastním autem

   • Po návratu do ČR nejdříve 5. den PCR test, nejpozději 14 dní po návratu.
   • Do výsledku nutná karanténa
   • Test před odjezdem do ČR není potřeba
   • příjezdový formulář

   Veřejnou dopravou (vlak, letadlo, autobus)

   • Před návratem do ČR:

   - antigenní (max. 48 h starý)
   - nebo PCR (max. 72 h starý)

  •  

   Výjimky:
   - prodělané očkování, kdy od první dávky uplynulo nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce. Tyto osoby vyplní pouze příjezdový formulář. 

  • - potvrzení o prodělané nemoci Covid19 (od testu uplynulo 14 dní, ale ne více než 180 dní) 

  - příjezdový formulář

Vybrané destinace

Vaše dovolená může začít. Podívejte se, co vás ve vybrané zemi čeká a nebuďte překvapeni

Spojené Arabské Emiráty

Inzerce

Maledivy

Slevy, děti zdarma...
od 35.900,- kč 

Nabídka zahrnuje letenku z Prahy, transfery, ubytování s plnou penzí na 7 nocí, zdravotní pojištění, test na Covid-19 zdarma

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.